fbpx
ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ – ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਚੋਂ

ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਚੋਂ

ਦੋਸਤੋਂ ,

ਪੰਜਾਬ  ਤੋਂ  ਬੱਚੇ  ਵਿਦੇਸ਼  ਜਾਂਦੇ  ਨੇ  –  ਚੰਗੀ  ਸਿੱਖਿਆ  ਲਈ  ਪੈਸੇ  ਕਮਾਉਣ  ਲਈ  ਅਤੇ  ਪੀ  ਆਰ  ਲਈ  |  ਹਰ  ਮਾਂ – ਬਾਪ  ਦਾ  ਸੁਪਨਾ  ਹੁੰਦਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਓਹਨਾਂ  ਦੇ  ਬੱਚੇ  ਚੰਗੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਬਿਤਾਉਣ | ਮੈਨੂੰ  ਖੁਸ਼ੀ  ਹੁੰਦੀ  ਇਹ  ਵੇਖ  ਕੇ  , ਜਦੋਂ  ਵੀ  ਕੋਈ  ਆਪਣੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਨੂੰ  ਵਧੀਆ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  , ਵਿਦੇਸ਼  ਦੇ  ਕਿਸੇ  ਚੰਗੇ  ਕਾਲਜ  ਵਿਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰ  ਕੇ  |

ਮੈਨੂੰ  ਦੁੱਖ  ਹੋ  ਰਿਹਾ  ਹੈ  ਇਹ  ਵੇਖ  ਕੇ  , ਕਿ  ਸਾਡੇ  ਪੰਜਾਬ  ਦੇ  ਭੋਲੇ – ਭਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ  ਲੁੱਟਿਆ  ਜਾ  ਰਿਹਾ  ਹੈ  , ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲੇ  ਦੇ  ਨਾਂ  ਤੇ  | ਕੁਝ  ਫਰਜ਼ੀ  ਏਜੇਂਟ  ਨੇ  ਜਿਹੜੇ  3-4  ਗੋਰੇ  ਨਾਲ  ਲੈ  ਕੇ  ਕਿਸੇ  ਹੋਟਲ  ਵਿਚ  ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲਾ  ਕਰਾਉਂਦੇ  ਨੇ  , ਜਨਤਾ  ਤੋਂ  ਲੱਖਾਂ  ਰੁਪਏ  ਲੈ  ਲੈਂਦੇ  ਨੇ  , ਤੇ  ਜਦੋਂ  ਲੋਕਾਂ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਰੱਦ  (refuse) ਹੋ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  ਤੇ  ਉਹ  ਏਜੇਂਟ  ਭੱਜ  ਜਾਂਦੇ  ਨੇ  | ਨੁਕਸਾਨ  ਕੇਵਲ  ਭੋਲੇ – ਭਾਲੇ   ਬੰਦੇ  ਦਾ  ਹੀ  ਹੁੰਦਾ  ਹੈ  , ਹੋਰ  ਕਿਸੇ  ਦਾ  ਨਹੀਂ  |

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲੇ  ਤੇ  ਜਾਣ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਨਹੀਂ  ,  ਉਸਦੇ  ਬਗੈਰ  ਵੀ  ਤੁਸੀਂ  ਵਿਦੇਸ਼  ਦੇ  ਕਿਸੇ  ਚੰਗੇ  ਕਾਲਜ  ਵਿਚ  ਪੜ੍ਹ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  | ਜੇ  ਤੁਹਾਡਾ  ਕੈਨੇਡਾ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਕਿਸੇ  ਲਾਲਚੀ  ਏਜੇਂਟ  ਕਰਕੇ  ਰੱਦ  ਹੋਇਆ  ਹੈ  ਤੇ  ਨਿਰਾਸ਼  ਹੋਣ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਨਹੀਂ  |

ਇਹ  ਨੇ  ਖੰਨਾ  ਤੋਂ  ਨਵਪ੍ਰੀਤ  ਸਿੰਘ  | ਨੰਬਰ  ਤੇ  ਬੈਂਡ  ਚੰਗੇ  ਹੋਣ  ਤੇ  ਵੀ  ਇਹਨਾਂ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  5  ਬਾਰੀ  ਰੱਦ  ਹੋਇਆ  , ਅਤੇ  8-9  ਲੱਖ  ਰੁਪਏ  ਦਾ  ਨੁਕਸਾਨ  ਵੀ  ਹੋਇਆ  |  ਫੇਰ  ਇਹ  ਸਾਡੇ  ਕੋਲ  ਆਏ  , ਅਸੀਂ  ਇਹਨਾਂ  ਦਾ  ਕੇਸ  ਚੰਗੀ  ਤ੍ਰਾਹ  ਪੜ੍ਹਿਆ  ਅਤੇ  ਫੇਰ  ਕੰਮ  ਕਰਾ  ਕੇ  ਦਿੱਤਾ  ਜਿਸਦੇ  ਨਾਲ  5  ਬਾਰੀ  ਰੱਦ  ਹੋਣ  ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ  ਵੀ  ਇਹਨਾਂ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗ  ਗਿਆ  |  ਇਹਨਾਂ  ਨੇ  ਕੰਮ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ  ਇੱਕ  ਵੀ  ਪੈਸਾ  ਨਹੀਂ  ਦਿੱਤਾ  | ਇਹਨਾਂ  ਦਾ  ਸੁਪਨਾ  ਸੀ  ਕੈਨੇਡਾ  ਜਾਣਾ  ,  ਤੇ  ਇਹਨਾਂ  ਦੀ  ਤ੍ਰਾਹ  ਤੁਸੀਂ  ਵੀ  ਆਪਣੇ  ਸੁਪਨੇ  ਪੂਰੇ  ਕਰ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  |

ਮੈਂ  ਚਾਹੁੰਦਾ  ਹਾਂ  ਕਿ  ਤੁਹਾਡੇ  ਨਾਲ  ਵੀ  ਚੰਗਾ  ਹੀ  ਹੋਵੇ  ,  ਇਸ  ਕਰਕੇ  ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲੇ  ਤੇ  ਜਾਣ  ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ  ਮੇਰੀਆਂ  ਇਹ  3  ਗੱਲਾਂ  ਦਾ  ਧਿਆਨ  ਰੱਖੋ  :

 1. ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਦੀ  ਜਾਂਚ  ਕਰੋ

ਕਿਸੇ  ਵੀ  ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲੇ  ਤੇ  , ਜਿਹੜਾ  ਵੀ  ਪਹਿਲਾਂ  ਪੈਸੇ  ਮੰਗਦਾ  ਹੈ  , ਉਸ  ਦੀ  ਜਾਂਚ  ਕਰੋ  , ਕਿ  ਉਹ  ਬੰਦੇ  ਸੱਚ  ਬੋਲ  ਰਹੇ  ਨੇ  ?  ਉਹ  ਗੋਰੇ  ਅਸਲ  ਵਿਚ  ਓਸੇ  ਕਾਲਜ  ਦੇ  ਨੇ  ?

 1. ਏਜੇਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ  ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ  ਇਹ  ਹੀ  ਵੇਖੋ  , ਕਿ  ਉਸ  ਦੇ  ਵੀਜ਼ੇ  ਅਸਲੀ  ਨੇ  ?  ਏਜੇਂਟ  ਕਿਤੇ  ਝੂਠ  ਤੇ  ਨਹੀਂ  ਬੋਲ  ਰਿਹਾ  ?

 1. ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਰਸ  ਦੀ  ਜਾਂਚ  ਕਰੋ

ਫਰਜ਼ੀ  ਏਜੇਂਟਾਂ  ਦੀ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਹੁੰਦੀ  ਹੈ  ਕਿ  ਤੁਸੀਂ  ਇਕ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਕਾਲਜ  ਦੇ  ਮਾੜੇ  ਕੋਰਸ  ਵਿੱਚ  ਦਾਖਲੇ  ਦੀ  ਅਰਜ਼ੀ  ਪਾਓ  | ਤੁਹਾਡੇ  ਭਵਿੱਖ  ਲਈ  ਚੰਗਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਤੁਸੀਂ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਕਾਲਜ  ਦੀ  ਬਜਾਏ  ਸਰਕਾਰੀ  ਕਾਲਜ  ਵਿੱਚ  ਜਾਓ  | ਜੇਕਰ  ਕੋਰਸ  ਮਾੜਾ  ਹੋਵੇਗਾ  ਤੇ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵੀਜ਼ਾ  ਕਦੇ  ਨਹੀਂ  ਮਿਲੂਗਾ  |  ਜੇ  ਤੁਹਾਡੇ  12ਵੀ  ਦੇ  ਨੰਬਰ  60  percent  ਤੋਂ  ਘੱਟ  ਹਨ  , ਤੇ  ਤੁਹਾਨੂੰ  engineering  ਜਾਂ  medical  ਵਿੱਚ  ਦਾਖ਼ਲਾ  ਨਹੀਂ  ਮਿਲੂਗਾ  | ਤੁਸੀਂ  ਪਹਿਲਾਂ  ਜਿਸ  ਵਿਸ਼ੇ  ਵਿੱਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਿੱਤੀ  ਹੈ  , ਕੋਰਸ  ਉਸ  ਦੇ  ਮੁਤਾਬਿਕ  ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ  |

vinayhari-session3

ਹਰ  ਸਾਲ  ਕਈ  ਬੱਚਿਆਂ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਰੱਦ  ਹੋ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  , ਇਸ  ਤੋਂ  ਬਚਨ  ਵਾਸਤੇ  ਤੁਸੀਂ  ਇਹ  3  ਕੰਮ  ਕਦੇ  ਨਾ  ਕਰੋ :

 1. ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ

ਜੇ  ਤੁਹਾਡੀ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਵਿੱਚ  5  ਸਾਲ  ਦਾ  ਗੈਪ  ਹੈ  ਤੇ  work experience  ਦਾ  ਝੂਠਾ  ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ  ਨਾ  ਲਾਓ  | ਨਕਲੀ  ਕਾਗਜ  ਲਾਉਣ  ਤੇ  3  ਸਾਲ  ਲਈ  ban  ਹੋ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  |

 1. non-licence agent ਕੋਲ ਨਾ  ਜਾਓ

ਇਹਨਾਂ  ਦਾ  ਮਕਸਦ  ਕੇਵਲ  ਬੱਚਿਆਂ  ਤੋਂ  ਪੈਸੇ  ਲੈ  ਕੇ  ਭਜਣਾ  ਹੁੰਦਾ  ਹੈ  | ਇਹ  ਕਈ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਝਾਂਸੇ  ਦਿੰਦੇ  ਨੇ  , ਜਿਵੇਂ  ਮੁਫ਼ਤ  ਜਹਾਜ  ਦੀ  ਟਿੱਕਟ  ਮਿਲੂਗੀ  ਤੇ  1  ਲੱਖ  ਬੱਚ  ਜਾਊਗਾ  | ਇਹ  ਹਮੇਸ਼ਾ  ਪਹਿਲਾ  ਪੈਸੇ  ਲੈਂਦੇ  ਨੇ  ਅਤੇ  ਬਾਅਦ  ਵਿੱਚ  ਗਵਾਚ  ਜਾਂਦੇ  ਨੇ  | ਤੁਸੀਂ  ਕੇਵਲ  licensed agent  ਕੋਲ  ਜਾਓ  ,  ਜਿਸਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ  ਤੋਂ  ਮਾਨਤਾ  ਮਿਲੀ  ਹੋਵੇ  |

 1. ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਤੇ  ਪਹਿਲਾਂ  ਪੈਸੇ  ਨਾ  ਦਿਓ

ਕਈ  ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲੇ  ਵਾਲੇ  ਕਹਿੰਦੇ  ਨੇ  ਕਿ  ਸਾਡੇ  ਕੋਲ  ਆਓ  , ਅੱਸੀ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਗੋਰੇਆਂ  ਨਾਲ  ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ  | ਅਸਲ  ਵਿੱਚ  ਇਹ  12-14  ਕਾਲਜਾਂ  ਦਾ  ਝੁੰਡ  ਹੈ  ਜਿਹੜਾ  ਪੰਜਾਬ  ਘੁੰਮਦਾ  ਹੈ  , ਕਿਸੇ  ਵੀ  ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲੇ  ਵਿੱਚ  ਪਹਿਲਾਂ  ਪੈਸੇ  ਨਾ  ਦਿਓ  | ਓਹਨਾਂ  ਨੇ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ  ਦੀ  offer letter  ਦਾ  ਲਾਲਚ  ਦੇ  ਕਰ  12-14  ਲੱਖ  ਫਸਾ  ਲੈਣਾ  ਹੈ  , ਉਹ  ਤੁਸੀਂ  ਕਦੇ  ਨਾ  ਕਰਨਾ  | ਇਹ  ਬਹੁਤ  ਹੀ  ਲਾਲਚੀ  ਕਿਸਮ  ਦੇ  ਲੋਕ  ਨੇ  , ਗਲਤ  ਤਰੀਕੇ  ਨਾਲ  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ  ਬਾਜ਼ੀ  ਕਰਕੇ  ਝਾਂਸਾ  ਦੇ  ਰਹੇ  ਨੇ  | ਮੈਂ  ਪਿੱਛੇ  ਇਕ  ਅਖ਼ਬਾਰ  ਵਿੱਚ  ਪੜ੍ਹਿਆ  “2.5  ਲੱਖ  ਵਿੱਚ  ਕੈਨੇਡਾ  ਚਲੋ ” ,  ਇਹ  ਗਲਤ  ਹੈ  ,  ਬੱਚਿਆਂ  ਨੂੰ  ਗੁਮਰਾਹ  ਕਿੱਤਾ  ਜਾ  ਰਿਹਾ   ਹੈ  | ਇਹੋ  ਜਿਹੇ  ਏਜੇਂਟ  50  ਹਾਜ਼ਰ  ਪਹਿਲਾਂ  ਲੈ  ਲੈਂਦੇ  ਨੇ  ਅਤੇ  ਬਾਅਦ  ਵਿੱਚ  ਗਾਇਬ  ਹੋ  ਜਾਂਦੇ  ਨੇ  |

ਫਰਜ਼ੀ  ਏਜੇਂਟਾਂ  ਤੋਂ  ਬਚੋ , ਕੈਨੇਡਾ  ਜਾਣ  ਲਈ  ਇਹ  3  ਚੀਜ਼ਾਂ  ਦਾ  ਧਿਆਨ  ਰੱਖੋ :

 1. ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ  ਪਤਾ  ਰੱਖੋ

ਤੁਸੀਂ  Google  ਵਿੱਚ  ਲਿਖੋ  “Canadian dollar into Indian Rupee” ਤੇ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ  ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ  ਕਿ  ਕੈਨੇਡਾ  ਦਾ  ਡਾਲਰ  ਕਿੰਨੇ  ਦਾ  ਹੈ  | ਜੇ  ਉਹ  50  ਦਾ  ਹੈ  ਤੇ  ਲਾਲਚੀ  ਏਜੇਂਟ  ਤੁਹਾਨੂੰ  54-55  ਦਾ  ਦੱਸਣਗੇ , ਅਤੇ  ਫ਼ੀਸ  ਜਮਾਂ  ਕਰਾਉਣ  ਵੇਲੇ  ਇਕ  ਲੱਖ  ਰੁਪਏ  ਤਕ  ਕਮਾ  ਲੈਣਗੇ  ਜੋ  ਕਿ  ਗਲਤ  ਹੈ  |

 1. ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ  ਗੋਰੇ  ਨੂੰ  ਲੱਭਣ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਨਹੀਂ

ਤੁਸੀਂ  ਬਸ  ਇਹ  ਪਤਾ  ਕਰੋ  ਕਿ  ਉਸ  ਏਜੇਂਟ  ਨੂੰ  ਮਾਨਤਾ  ਮਿਲੀ  ਹੋਇ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਨਹੀਂ  , ਉਹ  ਕਾਲਜ  ਸਰਕਾਰੀ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਨਹੀਂ  ਅਤੇ  ਉਹ  ਕੋਰਸ  ਤੁਹਾਡੇ  ਕੰਮ  ਦਾ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਨਹੀਂ  |

 1. ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ  ਸਹੀ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲਵੋ

ਤੁਸੀਂ  ਕਿਸੇ  ਵੀ  ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲੇ  ਦੇ  “ਆਖ਼ਰੀ  ਮੌਕਾ ” ਵਾਲੇ  ਝਾਂਸੇ  ਵਿੱਚ  ਨਾ  ਆਓ  | ਜੇਕਰ  ਤੁਸੀਂ  ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ  ਜਾਂ  ਇਸ  ਤੋਂ  ਉਪਰਲੀ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਪੂਰੀ  ਹੋਣ  ਦੇ  ਬਾਅਦ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲਵਾਓਗੇ  ਤੇ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ  | ਜੇ  ਪੰਜ  ਸਾਲ  ਤਕ  ਦਾ  ਗੈਪ  ਹੈ  ਤਾਂ  ਵੀ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ  | ਜੇ  IELTS  ਵਿੱਚ  5.5  ਬੈਂਡ  ਨੇ  ਤਾਂ  ਵੀ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ  | ਜੇਕਰ  ਤੁਹਾਡੇ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਵਿੱਚ  ਨੰਬਰ  ਘੱਟ  ਹਨ  ਤੇ  ਸਹੀ  ਕੋਰਸ  ਵਿੱਚ  ਜਾਓ  ਤੁਹਾਡਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ  | ਪਰ  ਜੇ  ਤੁਸੀਂ  ਕਹੋਗੇ  ਕਿ  fruit packing, plumber, driver  ਦਾ  work permit  ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ  , ਜਿਸ  ਤ੍ਰਾਹ  ਦੇ  ਰੋਜ਼  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ  ਆਉਂਦੇ  ਨੇ  , ਤੇ  ਉਸ  ਕੰਪਨੀ  ਦਾ  ਲਾਇਸੈਂਸ  ਚੈਕੱ  ਕਰੋ  | ਇਹ  ਵੀਜ਼ਾ  ਦੁਬਈ  ਵਿੱਚ  ਲੱਗਦੇ  ਨੇ  , ਕੈਨੇਡਾ  ਵਿੱਚ  ਨਹੀਂ  | ਇਸ  ਠੱਗੀ  ਤੋਂ  ਬਚੋ  |

ਪੈਸੇ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗਣ  ਤੋਂ  ਬਾਅਦ

ਦੋਸਤੋਂ  , ਤੁਸੀਂ  ਜਾਣਿਆ  ਕਿ  ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ  ਕਈ  ਫਰਜ਼ੀ  ਏਜੇਂਟ  ਨੇ  ਜਿਹੜੇ  ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲਾ  ਕਰ  ਕੇ  ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ  ਠੱਗੀ  ਕਰਦੇ  ਪਏ  ਨੇ  | ਉਹ  3-4  ਗੋਰੇ  ਨਾਲ  ਰੱਖਦੇ  ਨੇ  ,  ਝੂਠੇ  ਦਿਲਾਸੇ  ਦੇ  ਕੇ  ਪਹਿਲਾਂ  ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ  ਲੈ  ਲੈਂਦੇ  ਨੇ  | ਕਈ  ਬਾਰ  ਉਹ  ਐਦਾਂ  ਡਰਾਉਂਦੇ  ਨੇ  ਕਿ  ਜਿਵੇਂ  ਇਹ  ਆਖ਼ਰੀ  ਮੌਕਾ  ਹੈ  ਜਿਸਦੇ   ਬਾਅਦ  ਲੋਕਾਂ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਨਹੀਂ  ਲੱਗੂਗਾ  | ਤੇ  ਜਦੋਂ  ਕਿਸੇ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਰੱਦ  ਹੋ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  ਤੇ  ਉਹ  ਫਰਜ਼ੀ  ਏਜੇਂਟ  ਦਿਸਦੇ  ਵੀ  ਨਹੀਂ  |

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਿਸੇ  ਫਰਜ਼ੀ  ਏਜੇਂਟ  ਦੇ  ਸਿੱਖਿਆ  ਮੇਲੇ  ਵਿੱਚ  ਜਾਣ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਨਹੀਂ  |

ਕੈਨੇਡਾ  ਜਾਣ  ਦਾ  ਸਬ  ਤੋਂ  ਵਧੀਆ  ਰਸਤਾ  ਸਟੱਡੀ  ਵੀਜ਼ਾ  ਹੈ  | ਇਸ  ਦੇ  ਵਿੱਚ  ਸੁਰੱਖਿਆ  ਵੀ  ਹੈ  , ਅਤੇ  ਹਰ  ਸਾਲ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਬੱਚੇ  ਇਸ  ਰਾਹ  ਨਾਲ  ਕੈਨੇਡਾ  ਜਾ  ਕੇ  ਪੱਕੇ  ਹੋ  ਰਹੇ  ਨੇ  | ਤੁਸੀਂ  ਵੀ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਕੇ  ਕੈਨੇਡਾ  ਜਾ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  | ਕੇਵਲ  ਉਸ  ਏਜੇਂਟ  ਕੋਲ  ਜਾਓ  ਜਿਸਦੇ  ਕੋਲ  ਲਾਇਸੈਂਸ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਉਸਦੇ  ਵੀਜ਼ੇ  ਲੱਗਦੇ  ਨੇ  | ਜੇ  ਤੁਸੀਂ  ਸਾਡੇ  ਕੋਲ  ਆਉਣਾ  ਚਾਹੋ  ਤੇ  ਤੁਹਾਡੀ  ਮਿਹਰਬਾਨੀ  , ਪੈਸਿਆਂ  ਦੀ  ਚਿੰਤਾ  ਨਾ  ਕਰੋ  , ਤੁਸੀਂ  ਸਾਨੂੰ  ਪੈਸੇ  ਓਦੋਂ  ਦੇਣੇ  ਜਦੋਂ  ਅੱਸੀ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲਗਾ  ਕੇ  ਪਾਸਪੋਰਟ  ਦੇਣਾ  | ਸਾਡੇ  ਨੰਬਰ  ਥੱਲੇ  ਲਿਖੇ  ਨੇ  , ਸਾਨੂੰ  ਮਿਲਕੇ  ਸਾਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲੈ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  |

canada-visa-success-collage

Study In Canada | Canada Student Visa Consultants In Chandigarh – Vinay Hari

For any further help regarding filing your case for Canada Student VISA:

Book Online Appointment

+91-73075-30886

Live Chat

logo-available_on_the_app_storelogo-_android-_google-_play-_store-_app-_internal-001

Don’t miss these tips!

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Franchise Program Vinay Hari